Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Thiago Seyboth Wild Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 56
  • Số lần đối mặt với Break Points 62
  • Lỗi kép 39
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 133
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 132
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 71
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 11
  • Số lần đối mặt với Break Points 13
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 22
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 23
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 13
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 31%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 17
  • Số lần đối mặt với Break Points 34
  • Lỗi kép 13
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 54
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 22%
  • Số lần games trả giao bóng 56
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 11%
  • Cơ hội giành Break Points 19
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 31%
  • Số lần tận dụng Break point 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 45
  • Số lần đối mặt với Break Points 48
  • Lỗi kép 19
  • Số lần cứu Break Points 71%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 85
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 83
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 69
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 21
  • Số lần đối mặt với Break Points 28
  • Lỗi kép 14
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 55
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 56
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 36
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 28%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 3
  • Số lần đối mặt với Break Points 4
  • Lỗi kép 2
  • Số lần cứu Break Points 25%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 8%
  • Cơ hội giành Break Points 5
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 20%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 158
  • Số lần đối mặt với Break Points 199
  • Lỗi kép 95
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 376
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 376
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 215
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back