Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Latisha Chan Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Lỗi kép 3
  • Thắng Games Giao Bóng 30%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 39%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  Giao bóng
  • Aces 5
  • Số lần đối mặt với Break Points 9
  • Lỗi kép 9
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 12
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 21%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 20%
  • Số lần games trả giao bóng 12
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 68%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 12
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 25%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 3
  • Số lần đối mặt với Break Points 90
  • Lỗi kép 29
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 73%
  • Số lần games giao bóng 77
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 54%
  • Thắng Games Giao Bóng 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 49%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 77
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 60
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 29
  • Lỗi kép 12
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 70%
  • Số lần games giao bóng 35
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 35
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 25
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 11
  • Số lần đối mặt với Break Points 66
  • Lỗi kép 21
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 83
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 82
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 65
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 9
  • Số lần cứu Break Points 39%
  • Lỗi kép 26
  • Thắng Games Giao Bóng 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  Giao bóng
  • Aces 21
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Lỗi kép 50
  • Thắng Games Giao Bóng 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  Giao bóng
  • Aces 50
  • Số lần đối mặt với Break Points 194
  • Lỗi kép 150
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 207
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 50%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 206
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 162
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back