Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Sebastian Ofner Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 160
  • Số lần đối mặt với Break Points 218
  • Lỗi kép 86
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 340
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 342
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 188
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 12
  • Số lần đối mặt với Break Points 36
  • Lỗi kép 9
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 42
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 43
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 19
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 43
  • Số lần đối mặt với Break Points 28
  • Lỗi kép 13
  • Số lần cứu Break Points 79%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 59
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 78%
  • Thắng Games Giao Bóng 90%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 16%
  • Số lần games trả giao bóng 61
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 13%
  • Cơ hội giành Break Points 17
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 29%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 12
  • Số lần đối mặt với Break Points 28
  • Lỗi kép 13
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 31
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 31
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 18
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 11
  • Số lần đối mặt với Break Points 11
  • Lỗi kép 7
  • Số lần cứu Break Points 45%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 52%
  • Số lần games giao bóng 21
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 20
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 10%
  • Cơ hội giành Break Points 6
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 21
  • Số lần đối mặt với Break Points 11
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 29
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 77%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 18%
  • Số lần games trả giao bóng 29
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 43%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 14%
  • Cơ hội giành Break Points 7
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 29%
  • Số lần tận dụng Break point 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 52
  • Số lần đối mặt với Break Points 66
  • Lỗi kép 34
  • Số lần cứu Break Points 70%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 105
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 104
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 68
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 311
  • Số lần đối mặt với Break Points 398
  • Lỗi kép 165
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 627
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 630
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 323
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back