Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Tallon Griekspoor Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 466
  • Số lần đối mặt với Break Points 277
  • Lỗi kép 181
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 696
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 86%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 699
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 303
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 263
  • Số lần đối mặt với Break Points 262
  • Lỗi kép 115
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 498
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 500
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 241
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 95
  • Số lần đối mặt với Break Points 84
  • Lỗi kép 39
  • Số lần cứu Break Points 68%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 145
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 21%
  • Số lần games trả giao bóng 145
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 10%
  • Cơ hội giành Break Points 35
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 30%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 7
  • Số lần đối mặt với Break Points 17
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 22
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 5%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 21%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 40%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 8
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 71%
  • Số lần games giao bóng 23
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 17%
  • Số lần games trả giao bóng 22
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 14%
  • Cơ hội giành Break Points 8
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 30%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần đối mặt với Break Points 11
  • Lỗi kép 1
  • Số lần cứu Break Points 45%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 22
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 19%
  • Số lần games trả giao bóng 21
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 9
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 17
  • Lỗi kép 2
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 17
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 15%
  • Số lần games trả giao bóng 19
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 36%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 5%
  • Cơ hội giành Break Points 3
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 21%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 39%
  Giao bóng
  • Aces 838
  • Số lần đối mặt với Break Points 676
  • Lỗi kép 348
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 1423
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 1428
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 601
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back