Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Casper Ruud Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 320
  • Số lần đối mặt với Break Points 396
  • Lỗi kép 167
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 783
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 772
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 466
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 410
  • Số lần đối mặt với Break Points 361
  • Lỗi kép 144
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 912
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 85%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 888
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 538
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 344
  • Số lần đối mặt với Break Points 310
  • Lỗi kép 132
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 823
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 85%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 798
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 27%
  • Cơ hội giành Break Points 474
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 140
  • Số lần đối mặt với Break Points 185
  • Lỗi kép 61
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 421
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 413
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 270
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 150
  • Số lần đối mặt với Break Points 246
  • Lỗi kép 121
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 452
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 440
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 225
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 90
  • Số lần đối mặt với Break Points 114
  • Lỗi kép 39
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 201
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 200
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 100
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 50
  • Số lần đối mặt với Break Points 87
  • Lỗi kép 33
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 138
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 138
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 59
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 6
  • Số lần đối mặt với Break Points 3
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 33%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 10
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 69%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 16%
  • Số lần games trả giao bóng 11
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 35%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 9%
  • Cơ hội giành Break Points 6
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 23%
  • Số lần tận dụng Break point 17%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 1510
  • Số lần đối mặt với Break Points 1702
  • Lỗi kép 700
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 3740
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 3660
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 2138
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back