Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Alexander Bublik Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 543
  • Số lần đối mặt với Break Points 278
  • Lỗi kép 364
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 597
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 79%
  • Thắng Games Giao Bóng 82%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 598
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 236
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 715
  • Số lần đối mặt với Break Points 336
  • Lỗi kép 363
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 667
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 78%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 669
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 334
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 840
  • Số lần đối mặt với Break Points 415
  • Lỗi kép 417
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 749
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 77%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 742
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 376
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 273
  • Số lần đối mặt với Break Points 202
  • Lỗi kép 149
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 343
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 342
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 171
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 432
  • Số lần đối mặt với Break Points 193
  • Lỗi kép 240
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 386
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 387
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 173
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 17
  • Số lần đối mặt với Break Points 35
  • Lỗi kép 28
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 55
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 56
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 14%
  • Cơ hội giành Break Points 20
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 84
  • Số lần đối mặt với Break Points 41
  • Lỗi kép 37
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 79
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 77
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 42
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 16
  • Số lần đối mặt với Break Points 38
  • Lỗi kép 19
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 45
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 46
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 32
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 2920
  • Số lần đối mặt với Break Points 1538
  • Lỗi kép 1617
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 2921
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 77%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 2917
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 1384
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back