Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Viktoriya Tomova Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 30
  • Số lần đối mặt với Break Points 204
  • Lỗi kép 72
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 227
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 236
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 170
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 12
  • Số lần đối mặt với Break Points 139
  • Lỗi kép 35
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 154
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 155
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 102
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 14
  • Số lần đối mặt với Break Points 169
  • Lỗi kép 56
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 185
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 55%
  • Thắng Games Giao Bóng 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 197
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 163
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 5
  • Số lần đối mặt với Break Points 41
  • Lỗi kép 15
  • Số lần cứu Break Points 37%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 53
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 50%
  • Thắng Games Giao Bóng 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 48%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Số lần games trả giao bóng 54
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 44%
  • Cơ hội giành Break Points 52
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần đối mặt với Break Points 54
  • Lỗi kép 17
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 52
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 50%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 56
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 38
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 10
  • Số lần đối mặt với Break Points 103
  • Lỗi kép 26
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 91
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 50%
  • Thắng Games Giao Bóng 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 47%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 43%
  • Số lần games trả giao bóng 88
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 77
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 7
  • Số lần đối mặt với Break Points 40
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 45%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 77%
  • Số lần games giao bóng 57
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 59
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 43
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 82
  • Số lần đối mặt với Break Points 750
  • Lỗi kép 227
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 819
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 55%
  • Thắng Games Giao Bóng 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 845
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 645
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back