Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Elena Gabriela Ruse Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 32
  • Số lần đối mặt với Break Points 125
  • Lỗi kép 55
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 155
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 161
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 135
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 75
  • Số lần đối mặt với Break Points 285
  • Lỗi kép 172
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 304
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 299
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 218
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 33
  • Số lần đối mặt với Break Points 173
  • Lỗi kép 67
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Số lần games giao bóng 164
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 167
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 62%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 178
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 49%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 10
  • Lỗi kép 12
  • Số lần cứu Break Points 40%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 51%
  • Số lần games giao bóng 11
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 21%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 44%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 10
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 70%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 9
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 49%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 19
  • Số lần đối mặt với Break Points 64
  • Lỗi kép 43
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 71
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 72
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 51
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 10
  • Số lần đối mặt với Break Points 54
  • Lỗi kép 32
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 62
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 63
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 56
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 10
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 16
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 18
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 17
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 10
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 22%
  • Số lần games trả giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 43%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 11%
  • Cơ hội giành Break Points 6
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 17%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 172
  • Số lần đối mặt với Break Points 729
  • Lỗi kép 391
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 793
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 799
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 670
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back