Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Gregoire Barrere Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 188
  • Số lần đối mặt với Break Points 251
  • Lỗi kép 91
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 518
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 522
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 257
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 24
  • Số lần đối mặt với Break Points 35
  • Lỗi kép 12
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 73
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 72
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 21
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 33
  • Số lần đối mặt với Break Points 68
  • Lỗi kép 18
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 92
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 95
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 58
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 26%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 63
  • Số lần đối mặt với Break Points 65
  • Lỗi kép 21
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 133
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 134
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 13%
  • Cơ hội giành Break Points 61
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 28%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 84
  • Số lần đối mặt với Break Points 101
  • Lỗi kép 55
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 182
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 183
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 101
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 12
  • Số lần đối mặt với Break Points 49
  • Lỗi kép 14
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 57
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 61
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 30
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 3
  • Số lần đối mặt với Break Points 13
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 8
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 42%
  • Thắng Games Giao Bóng 25%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 40%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 14%
  • Số lần games trả giao bóng 7
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 14%
  • Cơ hội giành Break Points 1
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 25%
  • Số lần tận dụng Break point 100%
  • Tỷ lệ ghi điểm 34%
  Giao bóng
  • Aces 14
  • Số lần đối mặt với Break Points 21
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 70%
  • Số lần games giao bóng 30
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 30
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 40%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 14
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 444
  • Số lần đối mặt với Break Points 639
  • Lỗi kép 229
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 1138
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 1149
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 570
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back