Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Sofia Kenin Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 64
  • Số lần đối mặt với Break Points 251
  • Lỗi kép 112
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 70%
  • Số lần games giao bóng 418
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 417
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 320
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 26
  • Số lần đối mặt với Break Points 151
  • Lỗi kép 59
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 189
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 189
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 106
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 35
  • Số lần đối mặt với Break Points 197
  • Lỗi kép 96
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 227
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 231
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 179
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 66
  • Số lần đối mặt với Break Points 226
  • Lỗi kép 90
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 344
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 349
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 244
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 137
  • Số lần đối mặt với Break Points 510
  • Lỗi kép 278
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 790
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 805
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 608
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 51
  • Số lần đối mặt với Break Points 228
  • Lỗi kép 116
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 332
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 339
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 236
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 8
  • Số lần đối mặt với Break Points 58
  • Lỗi kép 35
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 72
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 73
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 52
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Lỗi kép 2
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 73%
  • Số lần games giao bóng 10
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 21%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 50%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 21%
  • Số lần games trả giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 11%
  • Cơ hội giành Break Points 7
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 14%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 6
  • Lỗi kép 1
  • Số lần cứu Break Points 33%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 51%
  • Số lần games giao bóng 8
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 49%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 13%
  • Tỷ lệ ghi điểm 35%
  Giao bóng
  • Aces 388
  • Số lần đối mặt với Break Points 1636
  • Lỗi kép 789
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 2390
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 2420
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 1752
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back