Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Christopher Eubanks Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 498
  • Số lần đối mặt với Break Points 247
  • Lỗi kép 128
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 598
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 86%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 22%
  • Số lần games trả giao bóng 584
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 12%
  • Cơ hội giành Break Points 205
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 31%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 115
  • Số lần đối mặt với Break Points 61
  • Lỗi kép 37
  • Số lần cứu Break Points 72%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 131
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 87%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 22%
  • Số lần games trả giao bóng 130
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 42%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 11%
  • Cơ hội giành Break Points 31
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 29%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần đối mặt với Break Points 2
  • Lỗi kép 1
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 83%
  • Số lần games giao bóng 12
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 92%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 73%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 12
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 40%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 8%
  • Cơ hội giành Break Points 11
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 9%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 71
  • Số lần đối mặt với Break Points 39
  • Lỗi kép 30
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 80
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 78%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 82
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 41
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 13
  • Số lần đối mặt với Break Points 5
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 20%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 15
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 77%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 15
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 65%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 5
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 35
  • Số lần đối mặt với Break Points 37
  • Lỗi kép 25
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 59
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 23%
  • Số lần games trả giao bóng 61
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 33%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 8%
  • Cơ hội giành Break Points 13
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 27%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 6
  • Số lần đối mặt với Break Points 1
  • Lỗi kép 8
  • Số lần cứu Break Points 100%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 12
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 85%
  • Thắng Games Giao Bóng 100%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 71%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 8%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 5
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 8
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 29%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 41%
  Giao bóng
  • Aces 827
  • Số lần đối mặt với Break Points 460
  • Lỗi kép 259
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 1023
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 23%
  • Số lần games trả giao bóng 1013
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 12%
  • Cơ hội giành Break Points 339
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 31%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back