Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Elise Mertens Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 182
  • Số lần đối mặt với Break Points 396
  • Lỗi kép 324
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 502
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 517
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 42%
  • Cơ hội giành Break Points 464
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 147
  • Số lần đối mặt với Break Points 322
  • Lỗi kép 263
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 484
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 493
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 408
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 190
  • Số lần đối mặt với Break Points 387
  • Lỗi kép 294
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 531
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 540
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 42%
  • Cơ hội giành Break Points 459
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 144
  • Số lần đối mặt với Break Points 294
  • Lỗi kép 157
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 449
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 461
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 42%
  • Cơ hội giành Break Points 396
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 169
  • Số lần đối mặt với Break Points 477
  • Lỗi kép 253
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 648
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 656
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 589
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 216
  • Số lần đối mặt với Break Points 477
  • Lỗi kép 248
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 652
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 662
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 61%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 43%
  • Cơ hội giành Break Points 617
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 137
  • Số lần đối mặt với Break Points 421
  • Lỗi kép 181
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 524
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 528
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 42%
  • Cơ hội giành Break Points 464
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 15
  • Số lần đối mặt với Break Points 55
  • Lỗi kép 28
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 63
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 65
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 46%
  • Cơ hội giành Break Points 46
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 1200
  • Số lần đối mặt với Break Points 2829
  • Lỗi kép 1748
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 3853
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 3922
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 42%
  • Cơ hội giành Break Points 3443
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back