Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Marie Bouzkova Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 83
  • Số lần đối mặt với Break Points 344
  • Lỗi kép 98
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 472
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 472
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 363
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 75
  • Số lần đối mặt với Break Points 276
  • Lỗi kép 87
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 429
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 435
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 392
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 61
  • Số lần đối mặt với Break Points 290
  • Lỗi kép 97
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 385
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 384
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 282
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 42
  • Số lần đối mặt với Break Points 159
  • Lỗi kép 43
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 209
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 205
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 167
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 27
  • Số lần đối mặt với Break Points 145
  • Lỗi kép 32
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 183
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 187
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 137
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 6
  • Số lần đối mặt với Break Points 32
  • Lỗi kép 8
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 38
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 37
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 22
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 19
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 50%
  • Thắng Games Giao Bóng 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 43%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 20
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 9
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 41%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 9
  • Lỗi kép 2
  • Số lần cứu Break Points 22%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 71%
  • Số lần games giao bóng 10
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 41%
  • Thắng Games Giao Bóng 30%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 40%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 88%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 44%
  • Cơ hội giành Break Points 9
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 295
  • Số lần đối mặt với Break Points 1282
  • Lỗi kép 373
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 1745
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 1749
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 1381
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back