Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Jennifer Brady Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 22
  • Số lần đối mặt với Break Points 86
  • Lỗi kép 36
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 105
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 105
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 65
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 102
  • Số lần đối mặt với Break Points 146
  • Lỗi kép 60
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 242
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 241
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 171
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 149
  • Số lần đối mặt với Break Points 162
  • Lỗi kép 53
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 300
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 291
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 214
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 161
  • Số lần đối mặt với Break Points 271
  • Lỗi kép 91
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 372
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 361
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 261
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 62
  • Số lần đối mặt với Break Points 138
  • Lỗi kép 56
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 180
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 181
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 120
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 103
  • Số lần đối mặt với Break Points 205
  • Lỗi kép 92
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Số lần games giao bóng 258
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 254
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 153
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 22
  • Số lần đối mặt với Break Points 36
  • Lỗi kép 20
  • Số lần cứu Break Points 42%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Số lần games giao bóng 66
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 66
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 53
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 621
  • Số lần đối mặt với Break Points 1044
  • Lỗi kép 408
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 1523
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 1499
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 1037
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back