Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Ekaterina Alexandrova Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 265
  • Số lần đối mặt với Break Points 407
  • Lỗi kép 357
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 589
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 588
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 390
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 233
  • Số lần đối mặt với Break Points 337
  • Lỗi kép 289
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 542
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 553
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 424
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 233
  • Số lần đối mặt với Break Points 301
  • Lỗi kép 230
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 455
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 455
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 353
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 123
  • Số lần đối mặt với Break Points 208
  • Lỗi kép 130
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 314
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 322
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 255
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 318
  • Số lần đối mặt với Break Points 404
  • Lỗi kép 291
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 589
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 597
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 478
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 124
  • Số lần đối mặt với Break Points 185
  • Lỗi kép 121
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 216
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 226
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 161
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 74
  • Số lần đối mặt với Break Points 164
  • Lỗi kép 105
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Số lần games giao bóng 189
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 196
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 138
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 42
  • Số lần đối mặt với Break Points 49
  • Lỗi kép 31
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 68
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 69
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 46
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 1412
  • Số lần đối mặt với Break Points 2055
  • Lỗi kép 1554
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 2962
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 3006
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 2245
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back