Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Nicolas Jarry Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 475
  • Số lần đối mặt với Break Points 273
  • Lỗi kép 108
  • Số lần cứu Break Points 68%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 703
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 77%
  • Thắng Games Giao Bóng 88%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 69%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 700
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 316
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 136
  • Số lần đối mặt với Break Points 50
  • Lỗi kép 25
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 138
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 81%
  • Thắng Games Giao Bóng 87%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 70%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 21%
  • Số lần games trả giao bóng 139
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 39%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 5%
  • Cơ hội giành Break Points 45
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 27%
  • Số lần tận dụng Break point 16%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 25
  • Số lần đối mặt với Break Points 25
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 35
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 20%
  • Số lần games trả giao bóng 35
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 11%
  • Cơ hội giành Break Points 15
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 27%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 318
  • Số lần đối mặt với Break Points 238
  • Lỗi kép 102
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 461
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 82%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 459
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 169
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 432
  • Số lần đối mặt với Break Points 292
  • Lỗi kép 139
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 634
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 633
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 287
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 16
  • Số lần đối mặt với Break Points 27
  • Lỗi kép 10
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 35
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 22%
  • Số lần games trả giao bóng 33
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 9%
  • Cơ hội giành Break Points 14
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 21%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 11
  • Số lần đối mặt với Break Points 15
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 22
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 23
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 13
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 31%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 36
  • Số lần đối mặt với Break Points 24
  • Lỗi kép 14
  • Số lần cứu Break Points 75%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 42
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 86%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 23%
  • Số lần games trả giao bóng 42
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 10%
  • Cơ hội giành Break Points 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 31%
  • Số lần tận dụng Break point 25%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 1489
  • Số lần đối mặt với Break Points 962
  • Lỗi kép 430
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 2114
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 2108
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 897
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back