Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Thanasi Kokkinakis Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 352
  • Số lần đối mặt với Break Points 176
  • Lỗi kép 79
  • Số lần cứu Break Points 69%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 417
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 87%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 414
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 187
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 331
  • Số lần đối mặt với Break Points 178
  • Lỗi kép 76
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 382
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 77%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 390
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 14%
  • Cơ hội giành Break Points 167
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 90
  • Số lần đối mặt với Break Points 38
  • Lỗi kép 24
  • Số lần cứu Break Points 68%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 94
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 78%
  • Thắng Games Giao Bóng 87%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 94
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 46
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 41
  • Số lần đối mặt với Break Points 44
  • Lỗi kép 18
  • Số lần cứu Break Points 70%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 72
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 82%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 74
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 42
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 66
  • Số lần đối mặt với Break Points 51
  • Lỗi kép 36
  • Số lần cứu Break Points 73%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 109
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 77%
  • Thắng Games Giao Bóng 87%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 20%
  • Số lần games trả giao bóng 112
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 12%
  • Cơ hội giành Break Points 36
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 31%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 141
  • Số lần đối mặt với Break Points 108
  • Lỗi kép 68
  • Số lần cứu Break Points 69%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 178
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 22%
  • Số lần games trả giao bóng 182
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 12%
  • Cơ hội giành Break Points 54
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 30%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 8
  • Số lần đối mặt với Break Points 13
  • Lỗi kép 12
  • Số lần cứu Break Points 100%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  Giao bóng
  • Aces 288
  • Số lần đối mặt với Break Points 210
  • Lỗi kép 100
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 408
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 404
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 182
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 60
  • Số lần đối mặt với Break Points 58
  • Lỗi kép 33
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 100
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 20%
  • Số lần games trả giao bóng 99
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 7%
  • Cơ hội giành Break Points 28
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 30%
  • Số lần tận dụng Break point 25%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 1377
  • Số lần đối mặt với Break Points 876
  • Lỗi kép 446
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 1760
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 1769
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 746
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back