Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Storm Sanders Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 16
  • Số lần đối mặt với Break Points 96
  • Lỗi kép 26
  • Số lần cứu Break Points 45%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 127
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 58%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 126
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 92
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 17
  • Số lần đối mặt với Break Points 93
  • Lỗi kép 42
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 89
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 91
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 47
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 30%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 22
  • Số lần đối mặt với Break Points 112
  • Lỗi kép 43
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 140
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 139
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 113
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 5
  • Số lần đối mặt với Break Points 32
  • Lỗi kép 10
  • Số lần cứu Break Points 38%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 31
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 48%
  • Thắng Games Giao Bóng 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 44%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 30
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 17
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 41%
  Giao bóng
  • Aces 3
  • Số lần đối mặt với Break Points 14
  • Lỗi kép 7
  • Số lần cứu Break Points 36%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 18
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 48%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 22%
  • Số lần games trả giao bóng 18
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 5
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm 41%
  Giao bóng
  • Aces 8
  • Số lần đối mặt với Break Points 35
  • Lỗi kép 15
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 26
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 54%
  • Thắng Games Giao Bóng 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 48%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 27
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 44%
  • Cơ hội giành Break Points 28
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần đối mặt với Break Points 32
  • Lỗi kép 15
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 38
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 39
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 29
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 75
  • Số lần đối mặt với Break Points 414
  • Lỗi kép 158
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 469
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 470
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 331
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back