Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Martina Trevisan Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 30
  • Số lần đối mặt với Break Points 407
  • Lỗi kép 139
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 472
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 476
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 366
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 17
  • Số lần đối mặt với Break Points 245
  • Lỗi kép 103
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 265
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Số lần games trả giao bóng 263
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 42%
  • Cơ hội giành Break Points 215
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 14
  • Số lần đối mặt với Break Points 212
  • Lỗi kép 71
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 209
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 203
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 129
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 3
  • Số lần đối mặt với Break Points 69
  • Lỗi kép 14
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 70%
  • Số lần games giao bóng 65
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 53%
  • Thắng Games Giao Bóng 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 62
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 48%
  • Cơ hội giành Break Points 56
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 60
  • Lỗi kép 17
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 50
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 50%
  • Thắng Games Giao Bóng 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 47%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 49
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 41%
  • Cơ hội giành Break Points 28
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 22
  • Lỗi kép 7
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 70%
  • Số lần games giao bóng 19
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 51%
  • Thắng Games Giao Bóng 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 48%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 20
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 8
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 16
  • Lỗi kép 8
  • Số lần cứu Break Points 38%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 72%
  • Số lần games giao bóng 18
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 54%
  • Thắng Games Giao Bóng 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 48%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 23%
  • Số lần games trả giao bóng 17
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 14
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 21%
  • Tỷ lệ ghi điểm 43%
  Giao bóng
  • Aces 68
  • Số lần đối mặt với Break Points 1031
  • Lỗi kép 359
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 1098
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 54%
  • Thắng Games Giao Bóng 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 50%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 1090
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 816
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back