Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Asia Muhammad Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 7
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 43%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 8
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 7%
  • Tỷ lệ ghi điểm 40%
  Giao bóng
  • Aces 17
  • Số lần đối mặt với Break Points 60
  • Lỗi kép 29
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 58
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 58
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 39
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 14
  • Số lần đối mặt với Break Points 33
  • Lỗi kép 17
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 45
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 48
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 18
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 7
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 43%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 45%
  • Số lần games giao bóng 7
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 47%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 19%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 23%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 36%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 15
  • Lỗi kép 2
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 51%
  • Số lần games giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 49%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 19%
  • Số lần games trả giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 2
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 100%
  • Tỷ lệ ghi điểm 43%
  Giao bóng
  • Aces 34
  • Số lần đối mặt với Break Points 41
  • Lỗi kép 20
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 54
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 53
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 29
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 7
  • Lỗi kép 5
  • Số lần cứu Break Points 14%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 15
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 12
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 16
  • Số lần đối mặt với Break Points 13
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 39%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 34
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 34
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 22
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 87
  • Số lần đối mặt với Break Points 183
  • Lỗi kép 85
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 230
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 58%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 234
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 124
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back