Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  John Patrick Smith Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 9
  • Số lần đối mặt với Break Points 15
  • Lỗi kép 1
  • Số lần cứu Break Points 33%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 74%
  • Số lần games giao bóng 27
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 28
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 26
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 23%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 8
  • Số lần đối mặt với Break Points 10
  • Lỗi kép 1
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 72%
  • Số lần games giao bóng 15
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 25%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 6%
  • Cơ hội giành Break Points 3
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 25%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 22
  • Số lần đối mặt với Break Points 25
  • Lỗi kép 2
  • Số lần cứu Break Points 36%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 48
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 22%
  • Số lần games trả giao bóng 47
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 11%
  • Cơ hội giành Break Points 13
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 30%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 16
  • Số lần đối mặt với Break Points 26
  • Lỗi kép 8
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 43
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 42
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 22
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 29
  • Số lần đối mặt với Break Points 41
  • Lỗi kép 14
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 68
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 68
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 24
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 74
  • Số lần đối mặt với Break Points 40
  • Lỗi kép 19
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 110
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 108
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 45
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 7
  • Số lần đối mặt với Break Points 12
  • Lỗi kép 5
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 20
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 13%
  • Số lần games trả giao bóng 20
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 5%
  • Cơ hội giành Break Points 3
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 28%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 19
  • Lỗi kép 1
  • Số lần cứu Break Points 68%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 55%
  • Thắng Games Giao Bóng 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 14
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 38%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 14%
  • Cơ hội giành Break Points 8
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 25%
  • Tỷ lệ ghi điểm 43%
  Giao bóng
  • Aces 167
  • Số lần đối mặt với Break Points 188
  • Lỗi kép 51
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 344
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 343
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 144
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back