Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Rohan Bopanna Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 5
  • Số lần đối mặt với Break Points 3
  • Lỗi kép 1
  • Số lần games giao bóng 10
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 51%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 20%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 28%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 30
  • Số lần đối mặt với Break Points 12
  • Lỗi kép 5
  • Số lần cứu Break Points 75%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Số lần games giao bóng 27
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 80%
  • Thắng Games Giao Bóng 89%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 70%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 20%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 25%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 13
  • Số lần đối mặt với Break Points 12
  • Lỗi kép 10
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 19
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 21%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 35
  • Số lần đối mặt với Break Points 13
  • Lỗi kép 9
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 41
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 79%
  • Thắng Games Giao Bóng 85%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 39
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 42%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 13%
  • Cơ hội giành Break Points 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 31%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 65
  • Số lần đối mặt với Break Points 30
  • Lỗi kép 22
  • Số lần cứu Break Points 73%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Số lần games giao bóng 57
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 83%
  • Thắng Games Giao Bóng 86%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 16%
  • Số lần games trả giao bóng 57
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 12%
  • Cơ hội giành Break Points 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 30%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 21
  • Số lần đối mặt với Break Points 15
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 29
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 19%
  • Số lần games trả giao bóng 30
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 43%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 10%
  • Cơ hội giành Break Points 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 29%
  • Số lần tận dụng Break point 19%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 35
  • Số lần đối mặt với Break Points 29
  • Lỗi kép 16
  • Số lần cứu Break Points 79%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 44
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 79%
  • Thắng Games Giao Bóng 86%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 20%
  • Số lần games trả giao bóng 44
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 38%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 11%
  • Cơ hội giành Break Points 14
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 26%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 8
  • Số lần đối mặt với Break Points 9
  • Lỗi kép 1
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 40%
  • Số lần games giao bóng 11
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 93%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 11
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 41%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 5
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 30%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 212
  • Số lần đối mặt với Break Points 123
  • Lỗi kép 70
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 238
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 79%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 20%
  • Số lần games trả giao bóng 237
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 41%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 9%
  • Cơ hội giành Break Points 74
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 28%
  • Số lần tận dụng Break point 30%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back